Filmska enciklopedija: L-Ž (Filmska enciklopedija, #2)

Filmska enciklopedija: L-Ž (Filmska enciklopedija, #2)

ISBN: 8670530163

Publication Date: 1990

Publisher: Leksikografski zavod "Miroslav Krleža"

Pages: 788

Format: Hardcover

Authors: Leksikografski zavod 'Miroslav Krleža', Ante Peterlić, Katarina Turkalj, Biserka Cerovečki, Borko Jurin, Nela Krstić

4.38 of 8

Download PDF

Download ePub

Filmska enciklopedija prvo je izdanje te vrste u Hrvatskoj i jedno od malobrojnih u svijetu. Suradnici i autori tekstova najistaknutiji su kritičari, filmolozi i teoretičari filma. Filmska enciklopedija osvjetljava sve bitne aspekte filma i kinematografije, važan je prilog proučavanju filma u cjelini te pomaže gledateljima da bolje razumiju medij s kojim se gotovo svakodnevno susreću.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share