Sedan gymnasiet har alla våra kompisar flytt utomlands

Sedan gymnasiet har alla våra kompisar flytt utomlands

ISBN: 9146182284

ISBN 13: 9789146182283

Publication Date: March, 2002

Publisher: Wahlström & Widstrand

Pages: 248

Format: Paperback

Authors: Lisa Irenius, Madelaine Levy

2.00 of 1

Download PDF

Download ePub

På senare tid har det blivit allt vanligare att unga svenskar tillbringar en längre tid utomlands. Många av dem som lämnar Sverige väljer att bosätta sig i någon europeisk storstad. Varför ger man sig iväg? Varför stannar man? Varför kommer man tillbaka? Vilka fördomar besannas och vilka visar sig vara felaktiga? Utifrån en mängd intervjuer och sina egna upplevelser diskuterar författarna vad de många och långa utlandsvistelserna kan tänkas ha för betydelse för det svenska samhället i stort.

Lisa Irenius är statsvetare och frilansjournalist för bl.a. Svenska Dagbladet. Madelaine Levy är litteraturvetare och frilansjournalist och var med och startade det litterära magasinet Mono. Båda är bosatta i Paris.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share